an English love
Post

As is

ใช้เมื่อมุ่งหมายถึง สภาพในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น

You can either change it or keep it as is.

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันหรือจะเก็บไว้เหมือนเดิมก็ได้ (ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง)

 

Please leave it as is.

กรุณาทิ้ง (สิ่งนั้น) ไว้เหมือนเดิม (ไม่ต้องทำอะไรกับมัน)

 

As is มักจะใช้ใน Terms and conditions หรือ Terms of Service ที่เป็นเงื่อนไขการให้บริการสินค้าต่างๆ เช่น

12. DISCLAIMER OF WARRANTIES. THE FOLLOWING DISCLAIMER SHALL APPLY TO YOU TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THE AAA IS PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS.

12. การปฏิเสธการรับประกัน คำปฏิเสธต่อไปนี้ ให้ใช้บังคับกับท่านสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ ท่านรับทราบและตกลงว่า AAA ได้รับการจัดหาให้ตามสภาพที่เป็นอยู่ (“AS IS”) และมีอยู่ (“AS AVAILABLE”)

 

I bought the car as is, so the seller was within his legal rights to refuse to repair it when it broke down after two days.

ฉันซื้อรถนี้มาตามสภาพที่เป็นอยู่ ดังนั้น ผู้ขายจึงมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะปฏิเสธการซ่อมเมื่อรถเสียหลังจากผ่านไป 2 วัน

 

บางครั้งอาจมีการเขียน as is ในความหมายทั้งหมดข้างต้นนี้เป็น as-is ก็ได้ค่ะ

 

=======================================================================

ชีวิตนี้คงจะดี ถ้าเราสามารถมีความสุขสมหวังเท่าที่เป็นไปได้ในทุกๆ วัน มีครอบครัวที่ดี สุขภาพดี  มีหน้าที่การงาน เพื่อนฝูงที่ดี ไม่ได้ทำความเดือดร้อนกับใครๆ ดังนั้นก็มีความสบายใจ มีความรักและหวังดี ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส เท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับการได้เกิดมา เมื่อถึงเวลาตาย ก็เรียกได้ว่านอนตายตาหลับ จบสิ้นชีวิตไป ไม่ต้องห่วงกังวลอะไรอีก นี่อาจเป็นเป้าหมายชีวิตของคนส่วนใหญ่

แต่ความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น การมีชีวิตไม่ได้สิ้นสุดเพียงชาตินี้ ตราบเท่าที่ยังมีกิเลส เราก็ยังต้องเกิดต่อไป เกิด-ตาย เกิด-ตาย นับชาติไม่ถ้วน ไม่รู้เลยว่าชาติหน้าจะเกิดเป็นอะไร แม้ทำดีมากกว่าไม่ดีตั้งมากมาย ก็ไม่มีอะไรรับประกันว่าชาติหน้าจะได้เกิดเป็นคน หรือที่ดียิ่งกว่า เพราะกรรมหนึ่งที่ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นในชาติหนึ่งๆ อาจเป็นกุศลกรรม หรืออกุศลกรรมในชาติที่แล้ว หรือชาติก่อนๆ อีกกี่ชาติก็ได้ ไม่รู้เลยว่าเคยทำกรรมไม่ดี หรือกรรมดีอะไรมาบ้างในชาติก่อนๆ แม้หลังจากการเกิดแล้ว กรรมที่เคยกระทำก็ส่งผลเกือบตลอดเวลา อาจเป็นกุศลกรรม หรืออกุศลกรรมก็ได้จากชาติไหนก็ได้ (กุศลกรรมให้ผลเป็นกุศลวิบาก อกุศลกรรมให้ผลเป็นอกุศลวิบาก)

และที่สำคัญคือ ความจริงแล้วไม่มีเรา ที่เราคิดว่ามีเรา เป็นเรา ก็เป็นเพียงความคิดเท่านั้น… ความคิดมีจริง แต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรวดเร็วมาก แต่สืบเนื่องต่อจากเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส กลายเป็นเรื่องราวต่างๆ มากมาย

สิ่งที่คิดไม่มีจริง…รวมทั้งที่คิดว่าเป็นเราคิด เป็นเรา มีเรา

หากต้องการรู้ความจริงในเรื่องนี้ ซึ่งเป็น Ultimate truth ขอเชิญมาฟังการบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอภิธรรม และคณะวิทยากรทุกวันเสาร์-อาทิตย์ค่ะ เพื่อที่ท่านจะได้รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อไปในขณะที่ได้อัตภาพเป็นมนุษย์อยู่ในขณะนี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่บ้านธัมมะ

Number of View :5426