an English love

WordPress: ติดตั้ง Google AdSense โดยใช้ AdSense-Deluxe #2

Filed under: การติดตั้งและเทคนิคการใช้งาน WordPress | Tags: , , , วิธีการติดตั้ง AdSense-Deluxe, วิธีการสร้าง Google Ad Unit, โฆษณาของ Google | December 13th, 2010
Post

หลังจากที่เราทำอะไรบางอย่างเพื่อให้สามารถแสดงหน้าจอ Set Up ของ AdSense-Deluxe แล้ว วันนี้เราจะมาดูวิธีการสร้าง Ad unit ของ Google กันค่ะ ให้ทำดังวิธีต่อไปนี้ค่ะ

1) เข้าไปที่หน้า Google AdSense ของคุณค่ะ เนื่องจากตอนนี้ Google ได้ออกหน้าจอ Interface ใหม่ของ AdSense เราจึงจะเข้าไปใช้หน้าตาใหม่นี้แทนค่ะ หากหน้าจอของคุณยังแสดงหน้าตาแบบเดิมอยู่ จะสังเกตเห็นขอบบนหน้าจอด้านขวาจะแสดงข้อความว่า Try the new AdSense interface ให้คลิกที่ข้อความได้เลยค่ะ มันจะเปิดหน้าตาใหม่ให้ค่ะ แต่ถ้าคุณอยู่ที่หน้าจอใหม่อยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะ หน้าจอใหม่จะมีลักษณะตามด้านล่างค่ะ

2) ให้คลิกที่ Tab My ads จะเห็นหน้าจอตามรูปด้านล่างค่ะ

   

  

3) จากนั้นคลิกที่ New ad unit จะเห็นหน้าจอตามรูปด้านล่าง จะเป็นการกำหนดรูปแบบของโฆษณา ให้คลิกที่ View examples of ad types and sizes เพื่อดูภาพตัวอย่างของโฆษณารูปแบบต่าง ๆ ให้คุณจดจำขนาดภาพเอาไว้เพื่อใช้เลือกในหน้าจอนี้ คุณสามารถเลือกประเภทโฆษณาได้ 3 แบบหลัก ๆ แบ่งตามประเภทของสิ่งที่แสดง ได้แก่ โฆษณาที่เป็น Text และภาพ, โฆษณาที่เป็น Text อย่างเดียว, และโฆษณาที่เป็น Link ค่ะ ต้องคลิกดูที่ View examples ที่ว่า จึงจะเข้าใจค่ะ

 

4) เมื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการได้แล้ว ให้ตั้งชื่อที่ช่อง Name โดยควรจะสื่อถึงขนาดรูปภาพและประเภทรูปภาพที่เลือกค่ะ

5) ในส่วนด้านล่าง จะเป็นการกำหนด Channel คล้ายกับการกำหนดประเภทโฆษณาตามที่เราต้องการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์โฆษณาของเราว่าประเภทใดได้ผลดีเป็นต้น ตอนเริ่มต้นนี้เรายังไม่กำหนดก็ได้ค่ะ เมื่อได้รูปแบบที่ต้องการในส่วนด้านบนแล้ว ให้คลิก Save and get code เลยค่ะ 

 

 

6) ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับ get code ตามด้านล่าง ให้คลิกขวาภายในส่วน Code แล้วเลือก Copy ค่ะ

 

7) เปิด Notepad ขึ้นมาเพื่อ Paste Code เก็บไว้ก่อนค่ะ จากนั้นกดปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่างไป คุณจะเห็นหน้าจอรายการ Ad unit ทั้งหมดที่ได้มีการสร้างไว้ คุณสามารถกดปุ่ม New ad unit เพื่อสร้างหน่วยโฆษณาต่อไป จะสังเกตเห็นว่าที่คอลัมน์ Name จะแสดงลิงค์ Get code สำหรับกรณีที่ต้องการกลับไป Copy code อีกครั้งหนึ่ง

 

8 ) หลังจากสร้าง Ad unit ตามที่ต้องการครบถ้วนแล้ว ให้กลับมาเข้าหน้าจอ Admin ของเว็บไซต์คุณ จากนั้นคลิกที่เมนู AdSense-Deluxe ที่เมนูด้านซ้าย เพื่อเข้าสู่หน้าจอ Set up ของ AdSense-Deluxe จากนั้น มองหาส่วนของหน้าจอตามด้านล่าง ให้คุณ Paste Code ที่ Copy จากหน้า Google AdSense ลงในกล่อง AdSense Code ที่อยู่ตรงกลาง ตั้งชื่อที่ช่อง Name ซึ่งสำหรับ Ad unit หน่วยแรกนี้ จะตั้งชื่ออะไรก็ได้ เพราะ AdSense-Deluxe จะแก้ไขชื่อที่คุณตั้งเป็นคำว่า adsense เฉย ๆ อยู่ดี แต่สำหรับ Ad unit ต่อไป คุณจะตั้งชื่อได้จริง ๆ จากนั้นใส่คำอธิบายสั้น ๆ ที่ช่อง Description เสร็จแล้วกดปุ่ม Add AdSense Block

 

 

9) Ad unit ที่คุณสร้างจะไปแสดงอยู่ที่ส่วนบนซึ่งจะแสดงรายการ Ad unit ที่เคยสร้างไว้ทั้งหมด ตามรูปด้านล่าง หากคุณต้องการแก้ไข Ad unit ที่รายการใดก็สามารถคลิกที่ edit เพื่อแก้ไขได้ค่ะ

 

10) หากคุณต้องการสร้าง Ad unit เพิ่มเติม ก็ทำตามข้อ 7-10 ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

11) หลังจากนั้นให้คุณเข้าไปที่ Profile ของ User ของคุณ จากนั้น คลิกให้เกิดเครื่องหมายถูกที่ “ยกเลิกแก้ไขเสมือนจริงเมื่อกำลังเขียน” ตามด้านล่าง แล้วกดปุ่มบันทึก

 

12) จากนั้น ให้กลับมาที่เรื่องที่คุณโพสต์หรือคุณกำลังจะโพสต์ คุณจะสังเกตเห็นเมนู Drop-down AdSense-Deluxe เพิ่มขึ้นมาที่แถบเมนู กรณีที่คุณกำลังจะโพสต์เรื่องใหม่ คุณอาจจะยังไม่เห็นเมนูนี้ ให้เขียนอะไรลงไปสักเล็กน้อย แล้วกดบันทึก คุณจึงจะเห็นเมนูดังกล่าว

 

13) ให้คุณคลิกเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการจะวางโฆษณาในเนื้อเรื่อง จากนั้นคลิกที่เมนู AdSense-Deluxe เพื่อเลือก Ad unit ชื่อของ Ad unit จะแสดงในตำแหน่งที่เลือกนั้น

14) เมื่อคุณบันทึกและเรียกดูเอกสาร จะเห็น Google Ad แสดงในตำแหน่งที่คุณต้องการค่ะ ขอให้ประสบความสำเร็จในการติดตั้งโฆษณาของ Google ค่ะ

เครดิต:

http://www.acmetech.com/blog/2005/07/26/adsense-deluxe-wordpress-plugin/

http://www.wordpressmax.com/advanced-wordpress-guide/fix-adsense-deluxe-wordpress-2-8-1

http://www.wordpressmax.com/plugins/adsense-deluxe

พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร


Number of View :3622