an English love
Post

คำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่อ่านว่า บอร์ด  บรอด อันได้แก่ Board, Aboard, Broad, Abroad มักก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้  แต่หากเราจับหลักได้ ก็จะไม่จำผิดอีกต่อไปค่ะ

Board (อ่านว่า bord บอร์ด)

ถ้าลองเปิดดูใน dictionary จะเห็นว่ามีหลายความหมายมาก ดิฉันจึงได้สรุปออกมาดังนี้ (เน้นที่เห็นบ่อย ๆ)

-กรณีที่เป็น Verb

   1) ขึ้นไปยังพาหนะหรือสิ่งที่จะพาเราเคลื่อนไป เช่น

    We boarded the plane for Oslo.  เราขึ้นเครื่องบินไปออสโล

     2) (เครื่องบิน) พร้อมจะให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่อง เช่น

      Flight 172 to Istanbul is now boarding at gate 37.

     3) อยู่อาศัยและได้รับอาหารโดยจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทน (เนื่องจากพักอาศัยเฉยๆ ไม่ได้ ต้องมีอาหารรับประทานด้วย board จึงแทนทั้งสองความหมาย) เช่น

        The cousins boarded for a while with Ruby. ญาติลูกพี่ลูกน้องพักอาศัยชัวคราวกับรูบี้ (โดยจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทน)

      4) (เด็กนักเรียน) พักที่โรงเรียน (โรงเรียนประจำ) ระหว่างปิดเทอมโดยจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทน เช่น

       5) ให้อาหารและที่อยู่อาศัยแก่คนหรือสัตว์ โดยรับเงินเป็นค่าตอบแทน ข้อนี้เหมือนกับข้อ 3 เพียงแต่เปลี่ยนจาก Active  มาเป็น Passive

           Dogs may have to be boarded at kennels. หมาอาจจะถูกให้พักที่ (คือให้หมาพักที่) บ้านสุนัข

        6) ป้องกันไม่ให้อะไรเข้าไปในบ้าน ในร้าน ฯลฯ ด้วยไม้เป็นแผ่น ๆ

           The shop was still boarded up.

     -กรณีที่เป็น Noun

          แปลว่า อะไรก็ตามที่เป็นลักษณะเป็นแผ่น (จะเห็นว่าสอดคล้องกับกรณีที่เป็น Verb เช่น ก้าวขึ้นไปบนเครื่องบิน ก็คือการเหยียบพื้น (แผ่นพื้นซึ่งเป็นแผ่นแบน ๆ บาง ๆ คล้ายไม้) บนเครื่องบิน หรือการค้างของนักเรียนที่โรงเรียน ก็คล้าย ๆ กับการไปพักนอนบนแผ่น (พื้นซึ่งอาจจะเป็นพื้นไม้ หรือพื้นอย่างอื่น ซึ่งมีลักษณะแบน ๆ บาง ๆ คล้ายไม้) ที่โรงเรียน ส่วนกรณีที่แปลว่า board up ก็คือเอาไม้มาน็อคตรงหน้าต่าง ประตูเพื่อป้องกัน คำว่า board ซึ่งเป็น noun ก็แปลว่าแผ่นไม้ จะเห็นว่าเป็นเรื่องของไม้เช่นเดียวกันทั้งหมด)

            2) พื้นเวทีการแสดง

           3) แผ่นไม้ที่ใช้สำหรับว้ตถุประสงค์ต่าง ๆ

            4) แผ่นบอร์ดที่ใช้เขียนหรือติดโน้ต

            5) แผ่นอะไรก็ตามที่ใช้ตัดสิ่งของ เล่นเกมส์ หรือทำอะไรอย่างอื่น

            6) แผ่นวางวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็เรียกว่า board เหมือนกัน

            7) อุปกรณ์ใช้ในการเล่น sufing, skateboard, snowboard ฯลฯ

             8) คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อตัดสินใจอะไรบางอย่าง ที่ภาษาไทยมักเรียกทับศัพท์ว่า Board นั้น Board นี้

                   He sits on the board of directors. เขาอยู่ในคณะกรรมการผู้จัดการ

                   a board meeting การประชุมคณะกรรมการ     

Aboard (อ่านว่า u’bord อะบอร์ด)

         คำนี้เป็น Adverb อย่างเดียวค่ะ คำแปลก็จะเป็นลักษณะเดียวกับด้านบน คือ อยู่บนเรือ อยู่บนบ้า เข้าไปเป็น Board (กรรมการ) 

          1) อยู่บนยานพาหนะ เช่น เรือ เครื่องบิน รถไฟ ฯลฯ

                Welcome aboard, sir. ยินดีต้อนรับสู่เครื่องบิน (พนักงานต้อนรับกล่าว)

                The plane crashed, killing at 158 people aboard. เครื่องบินตก ฆ่าผู้โดยสาร 158 คนที่อยู่บนเครื่อง

                Climbing aboard the yacht. ปีนขึ้นมายังเรือยอร์ช

           2) อยู่บนม้า

                 With Migliore aboard, he won the cup at a gallop. โดยที่มี (Jockey ชื่อ) Migliore อยู่บนม้า เขา (คือ Migliore) คว้าถ้วยรางวัลในการควบม้า       

            3) เข้าไปเป็นสมาชิกใหม่ในทีมหรือองค์กร

                  Coming aboard as IBM’s new chairman เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นประธานคนใหม่  (coming aboard คือเข้าไปดำรงตำแหน่งอยู่ในอีกที่หนึ่ง ลักษณะคล้าย ๆ ขึ้นไปอยู่บนพาหนะเหมือนกัน)

เนื่องจากค่อนข้างยาว พรุ่งนี้มาดูคำที่เหลือคือ Broad และ Abroad กันต่อค่ะ

พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร


Number of View :5951