an English love

“รถเมล์” กับ “อีเมล”

Filed under: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | Tags: bus, , , , ถุงเมล์, ที่มา, ยานพาหนะ, รถเมล์, , ไปรษณีย์ | October 30th, 2010
Post

ที่มาของ “รถเมล์”

คำว่า “รถเมล์” (อ่านว่า – เม) เป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษคือคำว่า mail โดยเราคนไทยเราใช้กันมานานจนคุ้นเคยเป็นอย่างดี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายคำว่า “เมล์” ไว้สองความหมาย คือ
เมล์ ๑ น. เรียกยานพาหนะประจำทางที่ออกตามกำหนดเวลา เช่น รถเมล์ เรือเมล์. (อ. mail)
เมล์ ๒ น. ของที่ส่งทางไปรษณีย์; เรียกถุงที่ใส่หนังสือส่งทางไปรษณีย์ว่า ถุงเมล์. (อ. mail)

จากความหมายดังกล่าว จึงได้มีการสันนิษฐานว่า “ถุงเมล์” ก็คือถุงที่ใส่จดหมายหรือพัสดุไปรษณีย์ต่างๆ ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีบุรุษไปรษณีย์ เวลาจะส่งของเหล่านี้ก็จะฝากไปกับรถหรือเรือประจำทางที่จะเดินทางไปยังจุดหมายตามที่จดหมายจ่าหน้าไปถึง จึงเป็นสาเหตุที่เราเรียกรถหรือเรือประจำทางว่า “รถเมล์” หรือ “เรือเมล์” แม้ว่าในปัจจุบันพวกรถหรือเรือประจำทางจะไม่ได้มีบทบาทในการส่งไปรษณีย์แล้ว แต่คนไทยก็ยังคงนิยมเรียกว่า “รถเมล์” หรือ “เรือเมล์” อยู่นั่นเอง

อย่างไรก็ดี ในสมัยใหม่มีคำว่า e-mail เพิ่มมาอีกคำ ซึ่งหมายถึงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นคำที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคอินเทอร์เน็ต แต่ปัจจุบันก็ใช้กันอย่างแพร่หลายในแทบจะทุกวงการ คนไทยหลายคนนิยมเขียนคำนี้ว่า “อีเมล์” โดยสะกดเหมือนกับ “รถเมล์” แต่กลับออกเสียงว่า /อี-เมล/ ซึ่งต่างจาก “รถเมล์” ที่ออกเสียงแบบไม่มี ล.ลิง สะกด ราชบัณฑิตยสถานจึงได้บัญญัติหลักเกณฑ์การเขียนทับศัพท์คำว่า e-mail ให้เป็น “อีเมล” เพื่อให้อ่านว่า /เมล/ ได้โดยไม่ขัดแย้งกับคำว่า “รถเมล์” และสอดคล้องกับหลักการอ่านภาษาไทย ที่จะไม่อ่านเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตอยู่ด้านบน

ที่เป็นเช่นนี้เพราะคนไทยสมัยก่อนไม่คุ้นเคยกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ เมื่อเจอคำว่า mail ก็ออกเสียง /เมล/ เหมือนเจ้าของภาษาไม่ได้ ออกได้แค่ /เม/ คำว่า รถเมล์ เรือเมล์ ถุงเมล์ จึงใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตเพื่อให้รู้ว่า ล. ลิง ไม่ออกเสียง แต่ในสมัยใหม่คนไทยคุ้นเคยกับการออกเสียงภาษาอังกฤษมากขึ้น คำว่า e-mail เราจึงออกเสียง /อี-เมล/ ได้เหมือนเจ้าของภาษา เราจึงไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตบน ล. ลิง อีกต่อไป สามารถเขียนว่า “อีเมล” ได้ทันที

สุดท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านจำไว้ว่า “รถเมล์” และ “อีเมล” มาจากภาษาอังกฤษคำเดียวกัน ก็คือคำว่า mail แต่ที่เขียนและอ่านต่างกัน ก็เพราะคำทั้งสองคนไทยเรารับเข้ามาใช้ในยุคสมัยที่แตกต่างกันเท่านั้นเองครับ

ที่มา:

http://www.nationejobs.com/citylife/index.php

http://soccersuck.com/soccer/viewtopic.php?p=3077955

พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร


Number of View :5538