an English love

อวยพรปีใหม่แบบชาวพุทธเป็นภาษาอังกฤษ

Filed under: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | Tags: Buddha, three jewels, triple gem, triple gems, คำอวยพร, ชาวพุทธ, ปีใหม่, พระศรีรัตนตรัย, พุทธศาสนิกชน, มีความสุข, อวยพรผู้ใหญ่ | December 15th, 2010
Post

“ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ”

คำอวยพรแบบชาวพุทธของเรานี้ไพเราะจับใจดีเหลือเกินนะคะ ใกล้ปีใหม่แล้ว หลายท่านอาจกำลังเลือกเฟ้นหาบัตรอวยพรเหมาะ ๆ ให้แก่ผู้เป็นที่รัก รวมถึงผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ แต่บางทีเราอาจมีผู้ที่เคารพนับถือเป็นชาวพุทธแต่ไม่ใช่คนไทยก็เป็นได้นะคะ ดิฉันจึงได้พยายามค้นหาคำอวยพรในลักษณะนี้แต่เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้คีย์เวิร์ด Triple Gems, Triple Gem และ Three Jewels ค่ะ ทุกคำนั้น หมายถึง แก้วอันประเสริฐสุดของพุทธศาสนิกชน อันประกอบด้วย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ นั่นเองค่ะ

Triple ในที่นี้เป็น Adjective  แปลว่า ประกอบด้วยสามส่วน (แปลว่า ประกอบด้วยสามชนิด หรือ สามครั้งก็ได้) อ่านว่า ทริปัล (tri-pul) ลงเสียงหนักที่พยางค์แรก ค่ะ

Gem เป็น Countable noun แปลว่า อัญมณี อ่านว่า เจ็ม (jem) ค่ะ ดิฉันพบคำนี้ (หมายถึงที่ใช้ร่วมกับคำว่า Triple) ทั้งที่เติม s และไม่เติม s ค่ะ ถ้าเติม s จะหมายถึง แก้วแต่ละส่วนมารวมกันเป็นสามส่วน จึงเป็นนามพหูพจน์  ถ้าไม่เติม s จะหมายถึง แก้วทั้งสามส่วนที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วค่ะ จึงเป็นนามเอกพจน์ค่ะ ที่เป็นเช่นนี้ได้ เนื่องจากใช้ร่วมกับคำว่า Triple ต่างกับคำว่า Three จะใช้ Three Gem โดย Gem ไม่เติม s ไม่ได้ เพราะคำว่า Triple นั้นให้ความหมายเป็นเอกพจน์ได้ คือเป็นส่วนเดียวแต่ประกอบด้วยสามส่วนค่ะ

Jewel เป็น Countable noun แปลว่า อัญมณี เป็น Synonym หรือคำที่ใช้แทนกันได้กับ Gem ค่ะ  อ่านว่า joo-ul ค่ะ (ไม่ค่อยอยากจะเขียนคำอ่านภาษาไทย กลัวจะเพี้ยน ค่ะ ประมาณว่า จู-หวุ่ว คำว่า หวุ่ว นี้ออกเสียงเร็วและค่อยมากค่ะ แทบไม่ได้ยินเป็นพยางค์แยกออกมา) คำว่า Three Jewels หรือ แก้วทั้งสาม นั้น Jewel จะเติม s เสมอค่ะ ไม่มี Three Jewel

ก่อนจะไปดูคำอวยพร ลองสังเกตนิดหนึ่งว่า

  • การอวยพรมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า May ค่ะ ซึ่งแปลว่า อาจจะ แต่พอเอามาใช้ในการอวยพร ซึ่งจะใช้ขึ้นต้นประโยคเสมอ จะแปลว่า ขอให้ ค่ะ
  • หากเราเป็นผู้อวยพรโดยตรง เช่น อวยพรให้เพื่อนของเรามีความสุขมาก ๆ รูปประโยคจะเป็น May + someone + verb ช่อง ที่ 1 ค่ะ (เช่นเดียวกับ May I help you? หรือ I may help you หลัง may จะเป็น verb ช่อง 1 เสมอค่ะ) ตัวอย่าง เช่น

May + you all + be happy!   ขอให้ทุกคนมีความสุข

May + you all + stop fighting ! ขอให้ทุกคนเลิกทะเลาะกัน

May + Thailand + be at peace! ขอให้ประเทศไทยมีความสงบสุข

  • ถ้าคำอวยพรนั้น เราขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้อวยพรแทนเรา เช่น การอวยพรผู้ใหญ่นั้น รูปประโยคจะเป็น May + something  (สิ่งที่เราขอให้อวยพรแทนเรา) + verb ช่อง 1 + someone (คนที่เราอยากจะอวยพร) สำหรับ verb มักจะเป็นคำว่า Bless คือ ให้พร ค่ะ

และเหล่านี้คือคำอวยพรที่รวบรวมและเรียบเรียงจากการถามครู (กูรู) ชื่อ กูเกิ้ล ค่ะ  ลองแยกส่วนต่าง ๆ ในประโยคดูนะคะว่าเป็นไปตามที่บอกหรือเปล่าค่ะ

May the Holy Triple Gem and all the sacred things in the universe bless you with good health and happiness.

–> ขอพระศรีรัตนตรัยอันศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลอำนวยพรให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุข

May the blessings of the triple gems be with you.

–> ขอให้พรแห่งพระศรีรัตนตรัยอยู่กับคุณ

May the Triple Gem bless you and your family with happiness, prosperity and health.

–> ขอพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแก่คุณและครอบครัวของคุณให้มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และสุขภาพที่ดี (คำว่า health ในที่นี้ ทำหน้าที่ Adjective แปลว่า มีสุขภาพดี ค่ะ แต่ภาษาพูดทั่วไป ใช้ healthy ค่ะ)

May the Triple Gem Bless You.

–> ขอพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแก่คุณ

May the power of triple gems bless you to recover from the illness and come back to work again.

–>  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแก่คุณให้ฟื้นคืนจากความเจ็บป่วยและกลับมาทำงานได้อีก (คนที่เราอวยพรป่วยอยู่น่ะค่ะ)

May the august virtues of the Triple Gem bless you all to be healthy, wealthy and happy in this life and furthermore.

–> ขอคุณความดีอันเป็นที่เคารพแห่งพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรให้พวกคุณทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีความมั่งมี และมีความสุขในปัจจุบันชาติ ตลอดจนชาติต่อ ๆ ไป (august ในที่นี้ไม่ได้แปลว่า เดือนสิงหาคม แต่แปลว่า น่าเคารพ  virtue แปลว่า คุณงามความดี)

May you be well and enjoy success in your life, and may the Triple Gem bless you and enable you to reach your goal of attaining Nibbana.

–> ขอให้คุณอยู่ดีมีสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต และขอให้พระศรีรัตนตรัยประทานพรแก่คุณและทำให้คุณได้เข้าถึงซึ่งจุดหมายของคุณในการเข้าถึงพระนิพพาน

May the goodness of the Buddhist Triple Gems and universal sacredness bless the country so as to overcome dangers and allow Thai citizens to live in bliss…

–> ขอคุณความดีแห่งพระศรีรัตนตรัยของพุทธศาสนิกชนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกดลบันดาลให้ประเทศ (ในที่นี้ ประเทศไทยของเรานั่นเอง) ในการฝ่าฟันอันตรายและช่วยให้ประชาชนชาวไทยมีชีวิตที่ผาสุก…

และประโยคสุดท้ายที่ไม่แนะนำให้ใช้เลยค่ะ แต่เผื่อไปเจอที่ไหน คือ May Lord Buddha bless you! เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นท่านตรัสรู้และปรินิพพานไปแล้วนี่คะ ท่านจะมาอวยพรให้พวกเราได้อย่างไรนะ ท่านเพียงแต่ “ชี้ทาง” ที่นำไปสู่ความสุขอันแท้จริงให้แก่พวกเราชาวโลกค่ะ แต่เราจะเดินตามทางที่ท่านชี้ให้หรือไม่นั้นก็สุดแท้แต่เราค่ะ

เครดิต:
http://dict.longdo.com/
http://wordweb.info/
http://dictionary.cambridge.org/

Number of View :38449

2 Responses

  • Claire | June 6th, 2012 @ 10:09 am

    Helpful article. Thanks

  • Nakki | April 19th, 2013 @ 3:50 am

    เป็นประโยชน์มากๆ ขอบคุณค่ะ