an English love

ที่มาของคำว่า Xmas (Christmas)

Filed under: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | Tags: christmas, merry christmas, x-mas, xmas, คริสต์มาส | December 24th, 2010
Post


คำว่า Xmas เป็นคำย่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายของคำว่า Christmas  เราอาจจะออกเสียงคำนี้ว่า /ˈɛksməs/ แต่คำนี้ รวมทั้งคำอื่น ๆ ที่แตกออกมา เช่น Xtemass นั้น กำเนิดขึ้นมาเพื่อให้ใช้ออกเสียงว่า /ˈkrɪsməs/ คำว่า “-mas” นั้น เป็นคำภาษาอังกฤษโบราณ มาจาก “mass” ซึ่งมาจากรากศัพท์ภาษา Late Latin คำว่า Missa หรือ ศีลมหาสนิท ส่วน “X” นั้น มาจากอักษรกรีก Chi ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกของคำภาษากรีกคือ Χριστός ที่มีความหมายเทียบเท่ากับคำว่า Christ

คำว่า Xmas พบว่ามีการใช้เป็นครั้งแรกในปี 1753 จนกระทั่งในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ก็มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด แนวทางการเขียนสมัยใหม่ได้แนะนำว่า คำว่า Xmas เป็นการเขียนแบบไม่เป็นทางการและควรหลีกเลี่ยงในการใช้ ควรจะใช้ต่อเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องย่อคำให้สั้นกะทัดรัดเท่านั้น เช่น ในการพาดหัวข่าว และในบัตรอวยพร

การสะกดคำว่า Christmas ด้วย Xmas นั้น ยังได้รับการต่อต้านจากคริสต์ศาสนิกชนบางกลุ่มในแง่ที่ว่าเป็นการไม่ให้ความเคารพต่อพระเยซูคริสต์และคริสต์ศาสนา จากการเอาคำว่า คริสต์ ออกไปจากคำว่า คริสต์มาส แล้วใช้คำว่า Xmas แทน

อันที่จริงคำว่า Christ และคำที่ประกอบด้วยคำว่า Christ เช่น Christmas นั้น  ถูกย่อคำในภาษาอังกฤษมาเป็นเวลาอย่างน้อย 1,000 ปีแล้ว ก่อนที่คำว่า Xmas จะแพร่หลายมานาน คำว่า Christ มักถูกเขียนเป็น “XP” หรือ “Xt”  X และ P นั้นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ของตัวอักษรกรีก x และ p ซึ่งใช้เป็นคำย่อโบราณของ Χριστος ซึ่งเป็นคำภาษากรีกที่แปลว่า Christ

คำอื่น ๆ ที่ประกอบด้วยคำว่า “Christ” ในบางครั้งพบว่าใช้ตัวย่อ X แทน เช่น ในชื่อของนักร้องหญิงคนดัง Christina Aguilera ก็เขียนเป็น Xtina Aguilera แทน นอกจากนี้ ยังมีการนำไปใช้กับคำว่า Crystal โดยเขียนว่า Xtal แม้ว่าคำนี้จะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับคำว่า Christ เลย ส่วนในศตวรรษที่ 17 และ 18 คำว่า Xene และ Exene กลายเป็นคำย่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับชื่อ Christene

(Admin’s note)
คำว่า Xmas นี้ ยังมีการเขียนในแบบอื่น ๆ อีก เช่น X’mas และ X-mas วันนี้เป็นวัน Christmas Eve ใกล้จะเที่ยงคืนแล้ว Merry Christmas นะคะ

เรียบเรียงจาก
http://en.wikipedia.org/wiki/Xmas

พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร


Number of View :7662